• Byggmann

VELFERDSTEKNOLOGI

Våre leiligheter kan tilpasses med «Velferdsteknologi». Kjenner du ikke til uttrykket? ordet er ganske nytt, og vi er tidlig ute og tilbyr slike løsninger til seniorer. Begrepet beskriver ulike teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. Velferdsteknologibegrepet har også en pårørendedimensjon og en tjenestedimensjon. Det kan være så enkelt som overfall- og trygghetsalarmer hvor pårørende blir koblet opp umiddelbart. Med et nettbrett eller en telefon kan du styre alt i boligen – eksempelvis kan det være styring av lys eller skru opp varmen. Her er nesten uendelige muligheter. Vi syr i sammen en pakke etter ditt ønske.

Det er viktig at vi kan skape trygge leiligheter for «senior beboere», og for deres pårørende.