• Byggmann

OM OSS

​Årsethaugen AS er eid av Busengdal Transport AS, Bunker Oil Holding AS, Ruve AS og PAB Consulting AS. Denne grupperingen refinansierte og overtok selskapet i våren 2016. Selskapet har i dag en solid balanse og høy egenkapital.

Vårt tomteområde
Tomteområdet ble opparbeidet i perioden 2012 – 2016, og Årsethaugen AS er i hovedsak ferdig med alt som heter grunnarbeid og teknisk infrastruktur. Våre tomer er i prinsippet byggeklare i dag, og der skal ikke hvile noen usikkerhet på prosjektene våre når det gjelder grunn og tekniske anlegg.

Vårt samarbeid med Byggmann
Byggmann som er vår leverandør av byggesett og byggetilfang er i følge boligstatistikken for 2016, Norges nest største leverandør av boliger !  Dette gir oss den nødvendig trygghet for at Byggmann er en ideell samarbeidsparter for Årsethaugen AS. Byggmann leverer tegninger, prosjektering, og alle byggrelaterte tjenester.

Utvikling av Årsethaugen
Vår tanke mht. Årsethaugen er å ferdigstille det utbyggingspotensialet som ligger i reguleringsplanene. Vi tenker å gjøre dette ved å bygge rimelige og innholdsrike leiligheter, kombinert med noen eneboliger eller tomannsboliger.  Vi har også hatt god kontakt med Ålesund Kommune, og vi vil være en av anbyderne til å ferdigstille en barnehage innen 1.8.2018