Husbank finansiering


Finansiering igjennom Husbanken

Alle våre leiligheter har mulighet for Husbankfinansiering med inntil 2,04 MNOK av kostpris. Lånebetingelsene gjennom Husbanken er svært gunstige, effektiv rente per november 2019 ca 1,93 % pro anno, kombinert med avdragsfrihet i inntil 8 år. Vi har lagt dette til grunn i finansieringsplanen, det vil si at de første 8 år betaler du kun kr 3.233,- pr. måned som gir årlig rentekostnad på kr 38.794,-.

Årsethaugen AS vil være behjelpelig med utfylling av Kjøpers søknad til Husbanken, om det skulle være ønskelig.
 

Fra år 9 så må du betale avdrag i tillegg til renter, månedlig beløp blir kr 9.475. Total årlig kostnad vil bli kr 113.700,-.

"Pris eksempelet gjelder for leilighet i første etasje og husbankens rente pr. november 2019. Vi tar forbehold om at lånesøker tilfrerdstiller Husbankens lånebetingelser".

Egenkapitalkravet også kalt toppfinansiering kan dekkes slik:

  • Oppsparte midler
  • Egeninnsats
  • Startlån – søke kommunen om startlån, barnefamilier og pensjonister har prioritet.
  • Noen banker har det en kaller starthjelpskonto, ta kontakt med banken din. 
  • Mulighet å låne pengene av foreldre (kan låne deg penger rentefritt)
  • Forskudd på arv (pr. i dag ingen arveavgift på forskudd på arv) 
  • Forbrukslån (sjekke godt betingelsene på forhånd slik en unngår dyre renter og gebyrer)
  • Gå sammen med foreldre om å kjøpe bolig.